Vad gör vi?

 

Vi arbetar som logopedens förlängda arm och erbjuder personer med afasi och deras anhöriga att komma till oss för att träffa andra i samma situation. 

Vi tränar talet tillsammans i grupp och med hjälp av individuella träningsprogram via datorn.

Vi erbjuder även ett deltagande i våra studiecirklar i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan.

Vi anordnar aktiviteter för våra deltagare, t.ex. studiebesök, korvgrillning eller spel.

Vi tar även emot nybesök i vår lokal på Stapelgatan.

Så här kan en vecka se ut hos oss:

Måndagar: Studiecirkel Språklig stimulans på fm och studiecirkel kör på em

Onsdagar: 10.00 – 12.00 Gruppträning och gemenskap
13.30 – 15.30 Gruppträning och gemenskap

Torsdagar: 09.30 – 11.00 Gruppträning och gemenskap
13.00 – 15.00 Gruppträning och gemenskap

Fredagar: Logopedträning på em

 


Vi har plats för Dig också!

Tel 0761134585