Kontakt

Adress:
Afasiföreningen i Värmland
c/o Studieförbundet Vuxenskolan
Stapelgatan 2
65216 Karlstad

Telefon:   076 113 45 85
Epost: info@afasivarmland.se