Afasiföreningen i Värmland 40 år

Afasiföreningen i Värmland 40 år 2019

Det var klinikchef Leif Nilroth och neurolog Lars-Gunnar Gunnarsson som tyckte att det behövdes en egen förening för personer med afasi.

1979 startades afasiföreningen i Värmland av logopedassistent Charlotte Reinhard, kurator Anita Persson, arbetsterapeut Toini Rotebrink, arbetsterapibiträde Ella Näslund samt Kenny Schill, Vuxenskolan. Vuxenskolan blev senare vår samarbetspartner.

Några ur styrelsen fick åka till Norge och fortbilda sig på ett välkänt rehabsjukhus. De gjorde även studiebesök hos logoped Stina Linell som startat en afasiförening i Göteborg som startat en afasiförening där.

Ulla-Britt Axelius (nuvarande ledamot hos oss) fick utbildning till cirkelledare på en kurs i Stockholm och har varit cirkelledare under många år i språklig stimulans.

Vi fick så småningom egen lokal på Lamberget och styrelsen gick över till att bestå av fler personer med afasi och deras anhöriga, som det var tänkt från början. Under åren har vi haft tio stycken ordförande, inklusive vår nuvarande ordförande Eskil Johansson.

1994 fick vi flytta in på S:a Kyrkogatan 11 på andra våningen i två rum. Vi delade kök och korridor med Hörselskadades förening samt föreningen ILCO.

Vi kunde också starta ett projekt där personer med afasi fick prova på teknik som passade dem. Det blev ett datorprogram vid namn Lexia som är framtaget av en logoped i Stockholm. Programmet var anpassat för afasi i olika nivåer Detta program blev vårt flaggskepp.

2005 hade vi växt ur lokalen på andra våningen och fick byta med De dövas förening som låg i entreplanet på S:a Kyrkogatan. Tursamt nog ville de ha en mindre lokal.

2022 flyttade vi till Stapelgatan 2 i Inre hamn, till Vuxenskolans lokaler, därmed kommer vårt samarbete med dem kommer att bli ännu bättre.

Vårt PPR-rum har numera fått namnet Afasiföreningens träningsverksamhet med arbetsnamnet Afasilyftet och det har nu breddats till mer än bara dataträning. Vi har nu flera studiecirklar med ledare från Vuxenskolan och själva har vi diskussionsgrupper med fyra olika grupper i veckan.