Om afasiföreningen

Afasiföreningen i Värmland bildades 1979 och tillsammans med Afasiföreningen Karlstad är vår målsättning:

-Att ta tillvara personer med afasi och deras närståendes intressen i samhället.

-Att verka för bra kontakter mellan våra medlemmar. ivermectin dose guinea pigs

-Att sprida kunskap om afasi och vad det innebär att leva med denna typ av språkskada.

Vi anordnar även utflykter, resor, träffar och cirklar.

1995 startade vi upp datorstödd språkträning i vårt s. ”””ivermectin”” and carprofen interactions in dogs” k. Prova-På-Rum som vi benämner Afasilyftet.

Alla personer med afasi från hela Värmland är välkomna att träna här. what is ivexterm

Comments are closed.