Hero Content

Välkommen till Afasiföreningen i Värmland och Karlstad

Afasi är en språkskada.

Vi arbetar som logopedens förlängda arm och erbjuder personer med afasi och deras anhöriga att komma till oss för att träffa andra i samma situation. 

Vi tränar talet tillsammans i grupp och med hjälp av individuella träningsprogram via datorn.

Vi erbjuder även ett deltagande i våra studiecirklar i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan.

Vi anordnar aktiviteter för våra deltagare, t.ex. studiebesök, korvgrillning eller spel.

Vi tar även emot nybesök i vår lokal på Stapelgatan.

Text

Här nedan kan ni läsa om vad som är på gång i vår verksamhet

Aktuella aktiviteter 2023

Yngreverksamhet Bokcirkel i vår

Afasilyftets träningsverksamhet 2023