Om oss

Afasi innebär tal- och språkstörningar av olika slag och svårighetsgrad.

Man kan t ex ha svårigheter att uttrycka sina tankar i tal och skrift, att förstå det man hör eller läser, känna igen siffror eller att räkna. 

Afasi beror på skador som uppstått i vänstra hjärnhalvans språkområden. Vanligaste orsaken är stroke.

Stroke är ett samlingsnamn för en plötslig skada i något av hjärnans blodkärl, t ex en infarkt, då en blodpropp täpper till ett kärl, eller en blödning från ett kärl ut i hjärnvävnaden. Stroke kan bl a utlösas vid högt blodtryck.

Afasi kan också orsakas av andra hjärnskador som yttre våld, tumörer eller inflammatoriska processer.

I Sverige får ca 12 000 personer Afasi varje år. Afasi kan man få i alla åldrar, ungefär 35% av de som drabbas är i arbetsför ålder.

Rehabilitering.

Rehabilitering efter hjärnskada är en långvarig process för de allra flesta. 

Språklig stimulans och riktad träning av språkliga funktioner behövs i återkommande perioder – för många människor hela livet. 

Stimulans och träning bör anpassas individuellt i samråd med personen med afasi och närstående.

Kom ihåg:
Afasi yttrar sig alltid individuellt!


Afasi är en språkskada