Afasilyftet

Ni är alla välkomna hit!

Afasilyftet bedriver datorstödd språkträning, högläsning och har diskussionsgrupper med ämnen som bla nutidsfrågor, reportage och historiska små berättelser.
Alla som tränar är här 1 gång/vecka och med datorn som stöd arbetar de med individuellt anpassade program.
Det kan vara skriv- eller räkneövningar likaväl som läs- eller stavningsövningar.

För en person med Afasi är det mycket viktigt med språklig, intellektuell och känslomässig stimulans.
Efter varje träningspass dricker vi kaffe tillsammans för den så viktiga sociala samvaron.
Många anhöriga är också med vid kaffestunden. Då knyts kontakter och man ser att man inte är ensam om sin situation.

Här arbetar man i sin egen takt med program som är individuellt anpassade för var och en.

Vart ni än bor i Värmland är ni välkomna hit för ett besök!

”Datorträning är roligt och det ger resultat.”

Ring oss på telefon 0761134585

Välkommen Du också!