Vårdkontakter

 

Anhörigstöd i Karlstad

På länken ovan finns information och kontaktuppgifter om Anhörigstödet i Karlstad

Länk till strokekampanjen
Strokekampanjen har en sida där man kan göra AKUT-testet och lära sig att upptäcka symptomen på stroke tidigt!

1177 – Råd om vård dygnet runt

Vintersol på Teneriffa
Vintersol är ett rehabiliteringscenter som specialiserat sig på neurologiska och reumatiska sjukdomar.

Vår långa erfarenhet inom rehabilitering med helhetskoncept, i kombination med Kanarieöarnas klimat, utgör perfekta förhållanden för att förbättra livskvalitet.

För att ansöka om rehabilitering via ditt landsting vänder du dig till din vanliga läkare.  Din egen motivation, din diagnos och din läkares bedömning av klimatets och innehållets betydelse för rehabiliteringen, liksom det enskilda landstingets regler och policy, har betydelse för möjligheten till behandling. Remiss och ansökan skickas sedan till handläggaren på ditt landsting.

De är då de som beslutar om du får bifall eller avslag. Om du kommer genom ditt landsting så betalar du egenavgift (100 kronor/dag, Region Värmland) för de dagar du är här. Om du blir beviljad så är det oftast 21- 28 dagars vistelse.

Region Värmland

Länk till Frykcenters hemsida
Frykcenter i Torsby bedriver intensivträning för människor med neurologiska och ortopediska skador. Se deras sida ovan för mer information och kontakt.

Du betalar egenavgift (100 kronor/dag, Region Värmland). Mer uppgifter finns att få på www.liv.se

Hjälpmedelscentralen i Karlstad

Så här gör du för att anmäla behov av hjälpmedel:

Du kontaktar kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut genom att ringa kommunens växel, 054-540 00 00. Arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut gör ett hembesök hos dig och gör en bedömning av dina behov.

Alla har rätt att komma och testa hjälpmedel. Först måste man ringa och boka en tid.

Det krävs remiss för att få hjälpmedel. En sådan remiss kan behandlande läkare/logoped/arbetsterapeut hjälpa till med.

Exempel på kommunikationshjälpmedel kan vara:

Go talk 20+en platta med inspelat tal

Grid Player är en app till Ipad och Iphone, appen är gratis och har många bilder som kan användas vid kommunikation.