Personal och kontakt

Afasiföreningen i Värmland c/o Studieförbundet Vuxenskolan
Stapelgatan 2, 65216 Karlstad

Mobil: 076 113 45 85

Mejladress: info@afasivarmland.se

Facebook: Afasiföreningen i Värmland

Susanne Johansson Verksamhetsansvarig
Mejl: susanne@afasivarmland.se

Ditte Glännström Kanslist/handledare
Mejl: ditte@afasivarmland.se

Marianne Åkerlund, cirkelledare

Camilla Borgström, cirkelledare

Pyret Andersson, cirkelledare 

                                      Monica Mayer, cirkelledare Torsby

Plusgiro: 4415 341-9
Bankgiro: 719-8955

Comments are closed.