Styrelsen Värmland/Karlstad 2023

Styrelsen i Värmland och Karlstad:

Ordförande:
Mats Gustafsson

Ledamöter:
Annette Carlén
Lisbeth Nilsson
Camilla Borgström
Michael Johansson
Anita Sjölind
Åsa Löfvenberg
Kristina Frykberg
Ulrika Thelander

Ersättare:
Ulla-Britt Axelius
Lars Berglund
Kenneth Granqvist

Revisorer:
Rune Larsson

Revisorsersättare:
Ann Nyström

Trivselkommitté:
Krister och Ingalill Borgström