Styrelsen Värmland/Karlstad 2022

Styrelsen i Värmland och Karlstad:

Ordförande:
Eskil Johansson tel. 070-62 94 111

Vice ordförande: Ulla-Britt Axelius

Kassör: Annette Carlén

Sekreterare: Mats Gustafsson

Ledamöter:
Lisbeth Nilsson
Kenneth Granqvist
Camilla Borgström
Michael Johansson
Anita Sjölind

Ersättare:
Lars Berglund
Henrik Byström
Lars Ericsson

Revisorer:
Rune Larsson
Bo-Göran Lindqvist

Revisorsersättare:
Ann Nyström

Trivselkommitté:
Ulla-Britt Axelius
Krister och Ingalill Borgström
Olle och Gudrun Modin