Yngreverksamhet

Vi vänder oss även till de som är i arbetsför ålder, vår s.k. MIL (mitt i livet). De träffas och utbyter erfarenheter över en kopp kaffe och anordnar även studiebesök och andra aktiviteter. 

Vill du vara med så kontakta Susanne Johansson 076 113 45 85