we write essay pro essay writer review personal statements teaching jobs buy essay online review writing college application essays successful law school personal statements apa literature review well written essay

Vad är afasi?

Afasi innebär tal- och språkstörningar av olika slag och svårighetsgrad.

Man kan t ex ha svårigheter att uttrycka sina tankar i tal och skrift, att förstå det man hör eller läser, känna igen siffror eller att räkna.

Afasi beror på skador som uppstått i vänstra hjärnhalvans språkområden. Vanligaste orsaken är stroke.

Stroke är ett samlingsnamn för en plötslig skada i något av hjärnans blodkärl, t ex en infarkt, då en blodpropp täpper till ett kärl, eller en blödning från ett kärl ut i hjärnvävnaden. Stroke kan bl a utlösas vid högt blodtryck.

Afasi kan också orsakas av andra hjärnskador som yttre våld, tumörer eller inflammatoriska processer.

I Sverige får ca 12 000 personer Afasi varje år. Afasi kan man få i alla åldrar, ungefär 35% av de som drabbas är i arbetsför ålder.

Rehabilitering.

Rehabilitering efter hjärnskada är en långvarig process för de allra flesta.

Språklig stimulans och riktad träning av språkliga funktioner behövs i återkommande perioder – för många människor hela livet.

Stimulans och träning bör anpassas individuellt i samråd med personen med afasi och närstående.

Kom ihåg:
Afasi yttrar sig alltid individuellt!


Afasi är en språkskada

Comments are closed.