Vårdkontakter

Taltjänst Värmland
Landstingets service till personer med kommunikationssvårigheter, som primärt inte beror på hörselskada.

Taltjänst erbjuder: talstöd, telefonstöd, läs- och skrivstöd.
Taltjänst är kostnadsfri, har tystnadsplikt och är opartisk.
Ingen remiss krävs – kontakta Taltjänst direkt.
Telefon 054-614072
Adress Drottninggatan 27 i Karlstad.

Anhörigcentrum i Karlstad
På länken ovan finns information om Anhörigcentrum i Karlstad, som ger råd och stöd åt anhöriga. De har sina lokaler på Resurscentrum i Karlstad och har olika kontaktpersoner beroende på den anhöriges situation.

Länk till strokekampanjen
Strokekampanjen har en sida där man kan göra AKUT-testet och lära sig att upptäcka symptomen på stroke tidigt!

1177 – Råd om vård dygnet runt

Landstinget i Värmland

Länk till Frykcenters hemsida
Frykcenter i Torsby bedriver intensivträning för människor med neurologiska och ortopediska skador. Se deras sida ovan för mer information och kontakt.

Högkostnadsskyddet är f.n.  1100 kronor och man får stå för 20% av värdet själv. Mer uppgifter finns att få på www.liv.se

Alla har rätt att komma och testa hjälpmedel. Först måste man ringa och boka en tid.

Det krävs remiss för att få hjälpmedel. En sådan remiss kan behandlande läkare/logoped/arbetsterapeut hjälpa till med.

Exempel på kommunikationshjälpmedel kan vara:

Go talk 20+, en platta med inspelat tal

Micro Rolltalk är en som en mobil där det finns bilder med inspelat tal och som man kan skicka sms med bilder från.

Grid Player är en app till Ipad och Iphone, appen är gratis och har många bilder som kan användas vid kommunikation.

Enriched Life erbjuder ett kvalificerat, modernt rehabiliteringskoncept i en miljö och i ett klimat som ytterligare bidrar till en optimal rehabiliterings-upplevelse.

Efter en stroke eller traumatisk hjärnskada är det viktigt att träna nedsatta funktioner såsom nedsatt balans, tal- och rörelseförmåga. Vårt behandlingsprogram ger deltagarna möjlighet att optimera sin förmåga efter skadan.

 

 

Comments are closed.