Personal och kontakt

Afasiföreningen i Värmland
c/o Studieförbundet Vuxenskolan

Stapelgatan 2
65216 Karlstad

Mobil: 076 113 45 85

Mejladress: info@afasivarmland.se

Facebook: Afasiföreningen i Värmland

Susanne Johansson Verksamhetsansvarig
Mejl: susanne@afasivarmland.se

Ditte Glännström Kanslist/handledare
Mejl: ditte@afasivarmland.se

Marianne Åkerlund, cirkelledare

Camilla Borgström, cirkelledare

Pyret Andersson, cirkelledare 

Monica Mayer, cirkelledare Torsby

Plusgiro: 4415 341-9
Bankgiro: 719-8955