Personal och kontakt

Afasiföreningen i Värmland
Åttkantsgatan 6, 65220 Karlstad
Telefon: 054 – 21 90 01

Mejladress: info@afasivarmland.se

Facebook: Afasiföreningen i Värmland

Rosie Karlsson, Verksamhetsansvarig/handledare
Mejl: rosie@afasivarmland.se

Ditte Glännström, Kanslist/handledare
Mejl: ditte@afasivarmland.se

Marianne Åkerlund, cirkelledare

Camilla Borgström, kamratcirkelledare

Plusgiro: 4415 341-9
Bankgiro: 719-8955

Comments are closed.