Styrelsen 2021

Styrelsen i Värmland och Karlstad:

Ordförande:
Eskil Johansson tel. 070-62 94 111

Vice Ordförande:
Ulla-Britt Axelius

Sekreterare: Ingegerd Andersson

Kassör: Lisbeth Nilsson

Ledamöter:
Kenneth Granqvist
Camilla Borgström
Birgitta Olson
Henrik Byström
Anita Sjölind

Ersättare:
Lars Berglund
Ulf Worland
Mats Gustafsson

Revisorer:
Rune Larsson
Bo-Göran Lindqvist

Revisorsersättare:
Ann Nyström

Trivselkommitté:
Ulla-Britt Axelius
Staffan och Veronica Karlsson
Olle och Gudrun Modin
Kärstin och Ambatchew Gurmu

4 Responses to Styrelsen 2021