Styrelsemöten 2017 för Karlstad och Värmland

Styrelsemöte för Karlstad och Värmland 28 augusti kl. 13.00
Plats: Afasiföreningens lokaler.

Styrelsemöte för Karlstad och Värmland 2 oktober kl. 13.00
Plats: Café King Creole i Haga

Styrelsemöte för Karlstad och Värmland 20 november kl. 13.00
Plats: Afasiföreningens lokaler.

 

 

 

Comments are closed.