Afasidagen 2021

Nordiska afasidagen infaller varje år den 10 oktober. I år uppmärksammade vi den genom att ha ett bord med information på bibliotekshuset i Karlstad. Kenneth Granqvist, Ingegerd Andersson och Ulla-Britt Axelius från styrelsen var på plats och delade ut information. Vi hade även en debattartikel i NWT ”Inget om oss utan oss – vi vill vara med” 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.