Föreläsning med Helena Taubner

På Afasidagen 2020 föreläste forskaren Helena Taubner på temat ”Att äga berättelsen om sig själv”. Föreläsningen handlar om mediebilder av personer med afasi samt narrativt aktörskap.

Föreläsningen genomfördes digitalt och spelades in. Den har textats av Karin Ekelund Malmros på Begripsam i efterhand.

Länk till föreläsningen på Afasiförbundets Vimeo-kanal

Bookmark the permalink.

Comments are closed.