Årsmöte 2020

Årsmötet 2020 blev inte som vanligt p.g.a coronaviruset och Folkhälsomyndigheternas rekommendationer att inte ha möten. Alla medlemmar fick verksamhetsberättelser och dagordning hemskickade och ombads komma med synpunkter på valberedningens förslag till styrelse.

Inga invändningar inkom och ny styrelse valdes. Årsmötesprotokollet bokfördes den 6 april. En notis i NWT fanns med på onsdagen den 15 april om den nya styrelsen. 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.