Medlemsmöte/Dialogmöte

Tisdagen den 19 november anordnade Afasiföreningen ett medlemsmöte där logoped Ulrika Thelander och Monica Fredriksson, utvecklingsledare på Karlstads kommun var inbjudna. Ett trettiotal medlemmar och anhöriga besökte mötet som var mycket givande och där vikten av information till olika myndigheter underströks.

Detta är nu i startgroparna och med början nästa år kommer en grupp informatörer med ledning av logoped Ulrika Thelander att börja sitt viktiga arbete med att delge information till myndigheter och andra arbetsgrupper som behöver få veta mer om hur det är att ha afasi och hur viktigt det är att få ett bra bemötande när man har kommunikationssvårigheter. 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.